اعضای هیات علمی

سمیه محمدی

سمیه محمدی،

استادیار
  • ، عضو شواری آموزشی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 59 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
Google Scholar
  • 81 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

پروفایل

  • ، عضو شواری آموزشی 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی