اعضای هیات علمی

سمیه محمدی

سمیه محمدی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 64 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 89 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها