اعضای هیات علمی

زهرا شاطرزاده یزدی

زهرا شاطرزاده یزدی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112151
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 65 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
Google Scholar
  • 93 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی